REUMACENTRUM
en
CENTRUM
GESPECIALISEERDE
GENEESKUNDE
te
GENK

Afspraken

Maken of afzeggen van een afspraak

Raadpleging en/of onderzoek bij één van de specialisten gebeurt steeds na afspraak.

Een afspraak maken kan telefonisch elke werkdag van 8u tot 18u30 (op vrijdag tot 16u30) via volgende nummers:

 • Reumatologie :  089 36 29 36
 • Fysische Geneeskunde en Revalidatie : 089 36 29 36
 • Allergie-Immunologie : 089 36 27 11
 • Gastro-enterologie (maag-darm-lever) : 089 36 27 12
 • Cardiologie (hart en bloedvaten) : 089 36 27 13

Indien u onvoorzien verhinderd bent, gelieve dan de afspraak tijdig te annuleren (minstens één dag op voorhand). Dit zorgt ervoor dat de andere patiënten vlugger kunnen geholpen worden. 
Bepaalde onderzoeken ( oa. echografie van de buik, gastroscopie ) kunnen enkel nuchter gebeuren. Dit zal u bij het maken van de afspraak gezegd worden. Gelieve hiermee rekening te houden zodat u niet nodeloos moet terugkomen voor onderzoek.

Elektronisch afspraken maken (online of via e-mail) is voorlopig niet mogelijk.
 

Bij uw eerste afspraak

Gelieve tien minuten voor het afgesproken uur aanwezig te zijn voor de registratie en inschrijving.  
Volgende documenten zijn hierbij nodig:
 • Identiteitskaart
 • In geval van verwijzing voor verzekeringsexpertise: de documenten/attesten van uw verzekeringsmaatschappij met betrekking tot het schadegeval en de polis. 
Andere nuttige documenten:
 • Eventuele verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist 
 • Lijstje met medicatie die u reeds neemt
 • Verslagen van recent uitgevoerd medisch onderzoek (bijvoorbeeld: bloedonderzoek, radiologisch onderzoek, verslag van andere specialist)
 

Maatregelen Coronavirus (COVID-19)

Naar aanleiding van de extra maatregelen rond het Coronavirus, zijn in onze praktijk de volgende maatregelen getroffen:
 1. Alleen dringende consultaties, die niet uitgesteld kunnen worden tot na 3 april 2020, gaan door. Geplande, niet dringende consultaties worden via telefoon afgehandeld. Mocht blijken dat klinische evaluatie noodzakelijk is, kan er alsnog een raadpleging gepland worden.
 2. Nieuwe patiënten kunnen enkel en alleen gepland worden na overleg tussen huisarts en specialist.
 3. Wij vragen dat er geen enkele persoon de patiënt vergezelt. Dit om de wachtzaal zo rustig / leeg mogelijk te houden.
 4. Tot slot vragen wij u om in de wachtzaal minstens 1 stoel tussen u en de andere patiënt te laten.
Dank voor uw begrip en moeite.