REUMACENTRUM
en
CENTRUM
GESPECIALISEERDE
GENEESKUNDE
te
GENK

Disclaimer

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van het Reumacentrum en Centrum Gespecialiseerde Geneeskunde. Het Reumacentrum en Centrum Gespecialiseerde Geneeskunde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of van de inhoud van deze website. De verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.